top of page
Assistance services

Solution for insurance Assistance protection
Assistance claim support 

Về Chúng Tôi

 

Assist 24/7 là một công ty hỗ trợ quốc tế hàng đầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong cả trường hợp khẩn cấp và không khẩn cấp  trên khắp thế giới và suốt ngày đêm.

Assist 24/7 đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014 dưới thương hiệu của Athena Global Services. Chúng tôi đăng ký cùng một tiêu chuẩn cao về chất lượng và cung cấp dịch vụ bất kể chúng tôi sử dụng thương hiệu nào. Với kinh nghiệm hơn 30 năm của mình, chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng từ Khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho Khách hàng có giá trị của họ.

bottom of page